Рада прийняла закон про віртуальні активи: що це означає для крипторинку

В’ячеслав Златін, юрист практики технологій та інвестицій Juscutum, розповідає, що саме регулює недавно прийнятий законопроект про віртуальні активи, та як він може вплинути на ринок.

Сфера використання криптовалюти є актуальною по всьому світу, однак проблема нормативного врегулювання залишається найбільш суперечливим питанням для кожної держави.

Україна, переслідуючи новітній підхід у сфері цифровізації та передових технологій, не могла залишити без своєї уваги криптовалюту. У червні 2020 року було зареєстровано законопроект «Про віртуальні активи» з подання народних депутатів України, і більш ніж через рік, у вересні 2021 року Закон було прийнято. Але зважаючи на протирічні аспекти розподілу повноважень Закон був повторно прийнятий лише 17 лютого 2022 року з урахуванням пропозицій президента.

Що ж регулює новоприйнятий Закон України «Про віртуальні активи»?

Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів. Учасниками ринку віртуальних активів є постачальники, які надають послуги, що пов’язані з оборотом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх інтересах.

Законом надається визначення віртуального активу, як нематеріального блага, що є об’єктом цивільних прав, яке має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Законодавець розділяє віртуальні активи на дві категорії:

 • Забезпечений віртуальний актив, тобто такий, що може посвідчувати майнові права. Під посвідченням майнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об’єкт забезпечення. Об’єкт забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Зокрема, виділяється забезпечення валютними цінностями (прикладом є stablecoin, що забезпечуються валютою) та цінними паперами (security token) або деривативними фінансовими інструментами.
 • Незабезпечений віртуальний актив, тобто такий, що не посвідчує жодних майнових або немайнових прав. Яскравими прикладами є загальновідомі Bitcoin та Ethereum.

Яка мета регулювання?

Закон націлений на виведення з тіні постачальників віртуальних активів, захист прав та інтересів учасників ринку віртуальних активів та залучення інвестицій шляхом регулювання діяльності, пов’язаної зі:

 • Зберіганням/адмініструванням віртуальних активів чи ключів віртуальних активів.
 • Наданням послуг з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності.
 • Наданням послуг переказу віртуальних активів.
 • Наданням посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами.

Суб’єкти (постачальники), які планують провадити вищезазначену діяльність, матимуть обов’язок отримати дозвіл на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, який буде видаватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на платній основі. Вимоги щодо отримання такого дозволу будуть залежати від послуг, які постачальники будуть надавати, а також від їх резидентства.

Так, для резидентів України ціна подачі заявки на отримання дозволу буде становити від 4000 до 8000, а для нерезидентів — від 20 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у залежності від виду діяльності.

Вимоги щодо статутного капіталу також будуть різнитися: для резидентів — від 35 до 70 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для нерезидентів — від 175 до 350 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, вказується, що для отримання дозволу постачальники послуг будуть зобов’язані надати інформацію про бенефіціарів компанії та підтвердити джерело походження коштів, які будуть використані для формування статутного капіталу. Встановлюється, що в жодному випадку такий дозвіл не буде видаватися, якщо юридична особа пов’язана з державою-окупантом або державою-агресором.

Законом передбачаються чіткі вимоги щодо операцій із переказу віртуальних активів і процесу верифікації (KYC) шляхом перевірки інформації про платника (ініціатора переказу) та отримувача переказу коштів на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.

На які випадки буде поширюватися Закон?

Закон України «Про віртуальні активи» поширюється на правовідносини, пов’язані з оборотом віртуальних активів, якщо:

 • постачальник або отримувач послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;
 • сторони правочину визначили право України як таке, що підлягає застосуванню;
 • обидві сторони правочину є резидентами України;
 • набувач віртуального активу є резидентом України.

Чи можна буде платити «в крипті»?

Зазначається, що на території України віртуальні активи не є засобом платежу та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги). Таким чином, de jure виключається можливість розраховуватися за допомогою віртуальних активів, але de facto можуть існувати випадки, коли власники віртуальних активів зможуть не напряму проводити оплату, а шляхом конвертування віртуальних активів за курсом, встановленим постачальником послуг, на національну валюту (прикладом такої реалізації є Crypterium за підтримки Walletto).

Що ж там з податками?

Встановлюється обов’язок суб’єктів декларування включати до подання дані про наявні віртуальні активи, які належать суб’єкту декларування (у тому числі членам його сім’ї). Потрібно буде зазначати вид активу, його найменування, розмір, вартість на дату набуття права в грошовій одиниці України та іншу необхідну інформацію.

Законопроект №2461 від 15.11.2019 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами» вказує, що:

 • Операції з віртуальними активами у більшості випадків не підлягають оподаткуванню ПДВ.
 • Податок на прибуток підприємств, за здійснення операції з віртуальними активами, що визначається як позитивна різниця між доходом платника податку та витратами, які пов’язані з набуттям віртуального активу, оподатковується за ставкою 18%.
  • Але, тимчасово, на період до 31 грудня 2024 року включно, встановлено, що розмір ставки податку на прибуток підприємств, який застосовується до прибутку від операцій з віртуальними активами, становить 5%.
 • Податок на доходи фізичних осіб, як і у випадку з пільговими умовами для податку на прибуток підприємств, буде становити 5% для інвестиційного прибутку.

Коли чекати змін?

Перехідні положення Закону встановлюють, що цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону. Відповідно, законопроект №2461 залишається з 2019 року на розгляді в комітетах Верховної Ради України і наразі точно невідомо подальших перспектив розгляду, а отже і дату набрання чинності Законом України «Про віртуальні активи».

Автор: В’ячеслав Златін, юрист практики технологій та інвестицій Juscutum

Залишити коментар

Коментарі | 0

Пошук