Втрата або неможливість вивезення первинних документів під час війни: особливості підтвердження даних податкової звітності

Законом України № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» внесені зміни до податкового законодавства. Вони встановлюють спеціальні правила підтвердження даних податкової звітності для платників податків, які провадили свою діяльність на територіях, де ведуться/велися бойові дії, і на тимчасово окупованих територіях, та не можуть пред’явити первинні документи. 

Про те, як працюють нові правила та особливості підтвердження даних податкової звітності в колонці для AIN.UA розповіла Вікторія Бубліченко, юрист та адвокат в GOLAW.

Вікторія Бубліченко
Фото надане автором

Нові правила діють з 16 квітня 2022 року та застосовуються як виняток із положень ст. 44 Податкового кодексу України (ПКУ), що встановлює загальні вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності та документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства. 

Слід зазначити, що перелік територій, на яких ведуться/велися бойові дії, та тимчасово окупованих територій, визначається Кабінетом Міністрів України. Однак, наразі такий перелік ще не затверджений.

Так, внесеними змінами передбачається наступне:

 1. Підстави неможливості пред’явлення первинних документів

Встановлено, що підставами неможливості пред’явлення первинних документів є їх втрата (знищення чи зіпсуття) або знаходження на територіях, на яких ведуться/велися бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, у разі, якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, фізичних осіб чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади. 

 1. Подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів

У разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків подає до податкового органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документівПовідомлення»).

У Повідомленні зазначаються: 

 • обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів;
 • податкові (звітні) періоди;
 • загальний перелік первинних документів, в якому за можливості вказуються їх реквізити. 

Повідомлення підписується керівником підприємства та головним бухгалтером.

Показники податкової звітності за податкові (звітні) періоди, зазначені у Повідомленні, не можуть бути піддані сумніву лише на підставі відсутності первинних документів. 

Подане повідомлення є підставою для збереження: 

 • витрат, включаючи витрати у зв’язку з придбанням цінних паперів/корпоративних прав;
 • від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, включаючи від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами/корпоративними правами;
 • податкового кредиту з ПДВ;
 • суми від’ємного значення ПДВ минулих податкових (звітних) періодів без наявності договірних, розрахункових, платіжних та інших первинних документів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку. 
 1. Мораторій на проведення документальних перевірок 

Після подання до податкового органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів у зв’язку з їх знаходженням на територіях, на яких ведуться/велися бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо податкових (звітних) періодів, зазначених у такому повідомленні

 1. Подання повідомлення про втрату первинних документів

Якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів платнику податків стане відомо про втрату таких документів, то він зобов’язаний подати до податкового органу повідомлення про втрату первинних документів із зазначенням обставин такої втрати

Платники податків, які подали повідомлення про втрату первинних документів, не підлягають перевірці податковим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів, у тому числі після завершення дії воєнного стану

 1. Обмеження можливості застосовувати спеціальні правила у разі втрати документів

Якщо втрата документів не пов’язана з проведенням бойових дій на територіях, на яких ведуться/велися бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, то у платника податків відсутнє право застосовувати спеціальні правила підтвердження даних податкової звітності.  

При цьому, обов’язок доведення відсутності підстав для застосування спеціальних правил покладається на податковий орган

Платник податків, який безпідставно застосував спеціальні правила для підтвердження даних податкової звітності, буде вважатися таким, що ухиляється від сплати податків, та нестиме відповідальність, передбачену ПКУ та іншими законами. 

У разі відмови у застосуванні спеціальних правил, податковий орган не пізніше одного місяця з дати отримання відповідного повідомлення від платника податків видає вмотивоване рішення із зазначенням підстави та доказів такої відмови.

Таке рішення може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рішення по справі податковий орган не може піддавати сумніву показники податкової звітності, а також ініціювати проведення будь-якої перевірки платника податків щодо податкових (звітних) періодів, зазначених у повідомленні. 

 1. Заборона збільшувати податкові зобов’язання, суми від’ємного значення з податку на прибуток та суми бюджетного відшкодування з ПДВ

Встановлено, що у податкових (звітних) періодах, зазначених у вищевказаному повідомленні платника податків, не можуть бути переглянуті у бік збільшення наступні суми, що задекларовані/заявлені в податкових деклараціях за такі періоди:

 • податкових зобов’язань з податків і зборів;
 • від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток;
 • бюджетного відшкодування з ПДВ. 

Автор: Вікторія Бубліченко, юрист та адвокат в GOLAW

Залишити коментар

Коментарі | 0

Пошук