Як бізнесу проводити оцінку збитків від війни: методики від держави

Яна Михайлюк, радник, адвокат Totum LF, у своїй статті розповідає про те, які методики оцінку збитків від війни пропонує українському бізнесу Мінекономіки та Фонд держмайна України.

Фото надане автором

Відшкодування збитків завданих агресією російської федерації наразі є надзвичайно актуальним, оскільки вже станом на 1 серпня 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків за даними Київської школи економіки становить $108,3 млрд або 2,9 трлн грн. Серед інших видів матеріальних втрат найбільш вартісними є знищення чи пошкодження нерухомого майна, об’єктів інфраструктури тощо.

У зв’язку з цим сьогодні в Україні формується нова правова база для фіксації і доказування завданих збитків. Зокрема, 20.03.2022 р. Постановою КМУ № 326 затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. В цьому порядку визначено перелік з 20 видів втрат, до яких серед іншого входять: людські, економічні, військові втрати, втрати житлового, земельного, лісового фондів. Також до переліку включено економічні втрати підприємств, зокрема втрати внаслідок знищення та пошкодження майна, упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.

Цією Постановою Уряд зобов’язав профільні Міністерства та інші органи державної влади розробити методики оцінювання заподіяних збитків та шкоди залежно від видів втрат. Перша методика, яка була затверджена відповідно до цієї Постанови: Методика визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам (Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 04.04.2022 р. №167).

Однією з найбільш очікуваних є Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності. Така Методика розробляється спільно Міністерством економіки та Фондом держмайна. Нещодавно був опублікований для обговорення її проект.

Які положення пропонується закріпити:

 1. Методика стосуватиметься визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності.
 2. Оцінка проводитиметься суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктом господарювання (оцінювачем) відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та судовими експертами відповідно до положень Закону України «Про судову експертизу».
 3. Методика застосовуватиметься щодо оцінки (визначення розміру) збитків (упущеної вигоди), заподіяної станом не раніше 24 лютого 2022 року.
 4. Звіт про оцінку збитків буде складатися в електронній формі та підписуватиметься шляхом накладення ЕЦП оцінювача. Складення звіту у паперовій формі буде здійснюватися тільки, якщо про це окремо вказано у договорі чи техзавданні на складання звіту.
 5. Методикою визначатиметься примірний опис звіту, яка інформація повинна в ньому міститись.
 6. Окремо буде визначено перелік документів, які необхідно отримати оцінювачу перед проведенням оцінки, зокрема, правовстановлюючі документи на об’єкти; документи, які характеризуватимуть технічний стан об’єктів; і що найважливіше — документи, які будуть підтверджувати те, що втрата, руйнування або знищення майна відбулась внаслідок збройної агресії, тобто, акт про пожежу, акт обстеження, акт огляду, сертифікати ТПП, витяг з ЄРДР тощо.

На окрему увагу заслуговує запропоноване положення про юридичну силу Методики, відповідно до якого вона визначається обов’язковою для використання під час оцінки збитків та проведення судової експертизи (експертного дослідження), пов’язаної  із оцінкою збитків, а її положення переважають над іншими положеннями нормативно-правових актів, методик, рекомендацій тощо, які регулюють питання визначення розміру збитків, нанесених підприємствам, установам, організаціям, іншим суб’єктам господарюванням усіх форм власності.

Звичайно про перевагу положень Методики можна говорити в контексті конкуренції загальної та спеціальної норм, за якої методика закріплює спеціальні норми, однак коли окремі положення щодо оцінки закріплені нормами НПА вищої юридичної сили, то мають застосовуватися такі НПА.

Які види збитків підлягають оцінці:

 • Визначення розміру реальних збитків:
  • Розмір реальних збитків внаслідок втрати, пошкодження чи знищення нерухомого майна обчислюють як різницю між значеннями вартості такого майна до та після заподіяння йому шкоди.
  • Розміру реальних збитків внаслідок пошкодження та(або) знищення рухомого майна (машини та обладнання) визначається відповідно до витрат, необхідних для заміни такого майна, не придатного для подальшого використання, як об’єктів  в цілому з урахуванням стану, який це майно мало на момент заподіяння шкоди.
 • Визначення розміру упущеної вигоди.
  • Визначення розміру упущеної вигоди виконують стосовно майна, що призначалося для здійснення комерційної діяльності з метою отримання прибутку або доходу в іншій формі.
  • Як вказує проект Методики, визначення розміру упущеної вигоди виконують стосовно майна, власнику (балансоутримувачу, користувачу) якого заподіяні реальні збитки щодо вказаного майна, які й були причиною упущеної вигоди.
  • Однак проект Методики допускає відхилення з належним обґрунтуванням у випадках, коли існують підстави пов’язувати виникнення упущеної вигоди з наслідками збройної агресії, але з причин інших, ніж заподіяння реальних збитків.  В такому разі оцінка упущеної вигоди може здійснюватися відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», вимог міжнародних та національних стандартів оцінки, норм міжнародної оціночної практики, що склалася.
  • Під час проведення незалежної оцінки релевантними видами вартості можуть бути: ринкова вартість, вартість заміщення, вартість відтворення, валова вартість девелопменту.
 • Оцінка (визначення розміру) потреб у відновленні майна
  • Для різних видів майна застосовуватимуться окремі особливості оцінки потреб у відновленні майна. Наприклад, для пошкодженого та знищеного нерухомого майна необхідним буде визначення валової вартості девелопменту – ціни, яка може бути отримана на дату оцінки при продажу завершеного розвитком (будівництвом) об’єкту нерухомого майна на ринку.

Таким чином, розроблений проект Методики потребує доопрацювання та деталізації окремих положень, зокрема в частині визначення розміру упущеної вигоди.

Найбільш гострим є питання визначення розміру упущеної вигоди для тих компаній, які не зазнали реальних збитків, однак через війську агресію не могли продовжувати свою звичну бізнес-діяльність, виконувати зобов’язання, внаслідок чого зазнали значних збитків у вигляді упущеної вигоди.

Ще більш цікавим питання є питання оцінки упущеної вигоди для новостворених компаній чи об’єктів, наприклад, офісний центр був введений в експлуатацію на початку лютого 2022 року і внаслідок передачі приміщень в оренду власник розраховував на отримання відповідного доходу, однак не зміг його отримати. Таких випадків є надзвичайно багато і всі вони потребують належної оцінки.

Автор: Яна Михайлюк, радник, адвокат Totum LF

Залишити коментар

Коментарі | 0

Пошук