В Україні запускають інвестиційну програму для fintech-стартапів

Читати на RU

Український фонд стартапів спільно з профільним фінтех-фондом N1 investment fund запускають нову програму для fintech-стартапів, які прагнуть залучити інвестиції та отримати експертну підтримку.

Щоб взяти участь в програмі, стартапи мають відповідати таким критеріям

 • fintech and fintech satellites (особливо проекти, що використовують або планують використовувати технології Open Banking та Blockchain);
 • експертна команда з досвідом роботи у сфері свого рішення, що має глибоке розуміння проблеми та рішень на ринку;
 • стартап має потенціал до масштабування, на додачу до можливості розвиватись на іноземних ринках.

N1 Fund розглядає такі варіанти для інвестування

Інвестиція в стартап:

 • Стадія: Late seed – раунд A (від «робоче рішення, продукт маркет фіт підтверджений першими продажами», до «сталі продажі, є потреба в масштабуванні);
 • Можливий чек: ~ $250 000 – $1 млн в залежності від запропонованого рішення;
 • Вимоги до подачі запиту: Pitch deck та наявність фінансової моделі.

Інвестиція в технологію:

 • Стадія: наявність розробленої технології та ідеї, що дозволяє створити рішення для кінцевого споживача (часто це b2b / аутсорс команди, що пробують себе в b2c / вихід в продукт);
 • Можливий чек: від $50 000;
 • Вимоги до подачі запиту: опис технології та кейси її використання з переліком клієнтів, опис ідеї рішення на базі цієї технології або (краще) опис цільової бізнес моделі.

Збір заявок проводиться з 31 жовтня по 15 грудня 2022 року. Розмір інвестицій від N1 Fund є індивідуальним в кожному окремому випадку. Після подачі заявок N1 Fund проведе внутрішній комплаєнс проєктів та передасть їх на розгляд Наглядової Ради N1 Fund для ухвалення фінального рішення. N1 — це профільний фінтех-фонд, у портфелі якого необанк sportbank, платіжна система Asquad, стартап з технологією Tap to phone Transenix та інші фінтехи.

Залишити коментар

Коментарі | 0

Украина запускает инвестиционную программу для финтех-стартапов

Читати на RU

Украинский стартап-фонд совместно со специализированным финтех-фондом N1 запускает новую программу для финтех-стартапов, стремящихся привлечь инвестиции и получить экспертную поддержку.

Для участия в программе стартапы должны соответствовать следующим критериям

 • финтех и финтех-спутники (особенно проекты, которые используют или планируют использовать технологии Open Banking и Blockchain);
 • команда экспертов с опытом работы в области ее решения, которая имеет глубокое понимание проблемы и решений на рынке;
 • Стартап имеет потенциал для масштабирования, помимо возможности развиваться на зарубежных рынках.

Фонд N1 рассматривает такие варианты инвестирования

Инвестиции в стартап:

 • Стадия: Поздний посев – раунд А (от «рабочее решение, соответствие продукта рынку подтверждено первыми продажами» до «устойчивые продажи, есть необходимость в масштабировании);
 • Возможная проверка: ~ $250 000 – $1 млн, в зависимости от предлагаемого решения;
 • Требования к подаче заявки: Питч-колода и наличие финансовой модели.

Инвестиции в технологии:

 • Стадия: наличие разработанной технологии и идеи, позволяющей создать решение для конечного пользователя (часто это b2b/аутсорсинговые команды, пробующие себя в b2c/выпуске продукта);
 • Возможный чек: от $50,000;
 • Требования к подаче запроса: описание технологии и случаев ее использования со списком клиентов, описание идеи решения на основе данной технологии или (лучше) описание целевой бизнес-модели.

Заявки принимаются с 31 октября по 15 декабря 2022 года. Размер инвестиций от Фонда N1 индивидуален в каждом отдельном случае. После подачи заявок Фонд N1 проведет внутреннее соответствие проектов и представит их Наблюдательному совету Фонда N1 для принятия окончательного решения. N1 — специализированный финтех-фонд, в портфель которого входят необанк спортбанк, платежная система Asquad, стартап с технологией Tap to phone Transenix и другие финтех-компании.

Залишити коментар

Пошук