Starlink відправили в Україну ще до вторгнення. Але хто за них платив незрозуміло

Читати на RU

Ще до того, як РФ вторглася в Україну, США шукали обладнання супутникового зв’язку, яке могло б забезпечити зв’язок українського уряду з рештою світу. В результаті в Україну відправили тисячі терміналів Starlink від SpaceX. Видання Quartz отримало документи, які свідчать, що в уряді США почали пошук Starlink для України ще 11 лютого, майже за два тижні до повномасштабного вторгнення.

  • USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) придбало 1 333 терміналів за $1 999 993, тобто по $1500 за кожен.
  • Приблизно стільки, за словами керівників SpaceX, коштувало виробництво на той час.
  • Хоча споживачам термінали продавали за $500, що було частиною збиткової стратегії.
  • Крім того SpaceX окремо подарувала Україні 3600 терміналів.

Чому це цікаво

Представники SpaceX спочатку стверджували, що все обладнання для України вони подарували. «США не дали нам гроші, щоб надати термінали Україні», — заявила 22 березня президент SpaceX Гвінн Шотвелл. 5 квітня USAID опублікували пресреліз з описом покупки та пожертви SpaceX, але потім видалив і повторно опублікував його без кількості придбаних терміналів. Ешлі Єл Фланаган, представник USAID, не відповіла на запитання Quartz про те, чому пресреліз було змінено. SpaceX також не прокоментували покупку.

У жовтні SpaceX попросила у Міністерства оборони США $124 млн на покриття витрат на експлуатацію терміналів. Цей запит, очевидно, було відкликано після публічної критики. Пізніше уряд України заявив, що SpaceX надсилає до країни ще 10 000 терміналів, і припустив, що країни Європейського Союзу покриють витрати на їх використання. З початку війни їх доставили близько 22 000.

Питання про те, хто заплатив за термінали Starlink, які відправились в Україну напередодні вторгнення, досі відкрите. В одному документі, отриманому Quartz, згадується план закупівель для України, але в остаточному затвердженні закупівлі вони вже не згадуються.

В жовтні Маск заявив, що SpaceX втратила 80 млн, надаючи послуги в Україні. Незрозуміло, звідки саме взялися ці цифри. В SpaceX кажуть, що надають розширені послуги українським державним користувачам. Такі послуги можуть передбачати пріоритетну передачу даних через спеціальні канали між супутниками або обмеженою кількістю європейських наземних станцій. Це також може вплинути на інших клієнтів. Цілком можливо, що спроби уникнути перешкод або цільової потужності можуть бути більш трудомісткими.

Комерційна пропозиція SpaceX полягає в тому, що її супутникова група значною мірою автоматизована на встановлених орбітальних траєкторіях, а потужність обмежена кількістю користувачів під одним супутником Starlink. Ось чому різницю між преміальними послугами компанії в розмірі $500 на місяць і вартістю в $4 500 на місяць, яку вона назвала в Україні дуже важко визначити.

Залишити коментар

Коментарі | 0

Starlink был отправлен в Украину еще до вторжения. Но кто за них заплатил, непонятно.

Читати на RU

Еще до того, как Россия вторглась в Украину, Соединенные Штаты искали оборудование спутниковой связи, которое могло бы обеспечить связь украинского правительства с остальным миром. В результате тысячи терминалов Starlink от SpaceX были отправлены в Украину. Quartz получил документы, свидетельствующие о том, что правительство США начало поиски Starlink для Украины 11 февраля, почти за две недели до полномасштабного вторжения.

  • USAID (Агентство США по международному развитию) приобрело 1 333 терминала за $1 999 993, или $1500 каждый.
  • О том, сколько, по мнению руководителей SpaceX, стоило производства в то время.
  • Хотя терминалы продавались потребителям за $500, что было частью убыточной стратегии.
  • Кроме того, SpaceX отдельно представила Украине 3600 терминалов.

Почему это интересно

Представители SpaceX изначально утверждали, что пожертвовали все оборудование для Украины. «Соединенные Штаты не дали нам денег на предоставление терминалов Украине», — заявила 22 марта президент SpaceX Гвинн Шотвелл. 5 апреля USAID выпустило пресс-релиз, описывающий покупку и пожертвования SpaceX, но затем удалило и переиздало его без количества приобретенных терминалов. Эшли Йель Фланаган, представитель USAID, не ответила на вопросы Quartz о том, почему пресс-релиз был изменен. SpaceX также не стала комментировать покупку.

В октябре SpaceX попросила у Министерства обороны США 124 миллиона долларов для покрытия эксплуатационных расходов терминала. Эта просьба, по-видимому, была отозвана после публичной критики. Позже правительство Украины заявило, что SpaceX отправляет в страну еще 10 000 терминалов, и предположило, что страны Европейского Союза покроют расходы на их использование. С начала войны было поставлено около 22 тысяч из них.

Вопрос о том, кто заплатил за терминалы Starlink, которые пошли в Украину накануне вторжения, до сих пор остается открытым. В одном документе, полученном Quartz, упоминается план закупок для Украины, но они больше не упоминаются в окончательном утверждении закупки.

В октябре Маск заявил, что SpaceX потеряла 80 миллионов, предоставляя услуги в Украине. Неясно, откуда именно взялись эти цифры. SpaceX заявляет, что предоставляет расширенные услуги украинским государственным пользователям. Такие услуги могут включать приоритетную передачу данных по специальным каналам между спутниками или ограниченным числом европейских наземных станций. Это также может повлиять на других клиентов. Вполне возможно, что попытки избежать помех или мощности цели могут быть более трудоемкими.

Коммерческое предложение SpaceX заключается в том, что ее спутниковая группа в значительной степени автоматизирована на установленных орбитальных траекториях, а мощность ограничена количеством пользователей под одним спутником Starlink. Именно поэтому разницу между премиальными услугами компании в $500 в месяц и стоимостью $4 500 в месяц, которую она назвала в Украине, определить очень сложно.

Залишити коментар

Пошук