EN
 • Это мероприятие прошло.

Програма kmbs «Бізнес-аналітика»

Телефон организатора

+380668305018
Место проведения

Києво-Могилянська Бізнес Школа

Київ, Волоська, 8/5

Програма kmbs "Бізнес-аналітика"

— Аналітичні інструменти підвищення вартості бізнесу
 
Старт: 27 вересня, 3 модулі по 2 дні

Аудиторія програми:

Фінансові директори, бізнес-аналітики, інвестиційні радники, топ-менеджери та власники компаній, які:

 • Розуміють, що правильна фінансова модель дозволяє компанії ефективніше управляти вартістю бізнесу;
 • Хочуть дізнатись, як зменшувати вартість залученого фінансового ресурсу та гнучко реагувати на виклики бізнес-середовища;
 • Хочуть зрозуміти можливість використання різноманітних фінансових інструментів, які існують на глобальних фінансових ринках, для більш ефективного управління ризиками компанії;
 • Хочуть дізнатись, як побудувати інтегровану фінансову модель управління компанією, щоб «бачити» майбутній фінансовий результат і вартість компанії в залежності від обраної стратегії розвитку.

ДЕНЬ 1

Факторна аналітика та прогнозування
 • Моделювання економічних процесів. 
 • Детерміновані та стохастичні моделі бізнесу.
 • Ключові показники ефективності (KPI) бізнесу.
 • Моделювання залежності впливу різних факторів на KPI бізнесу.Крива попиту.Еластичність: цінова, відносно доходу, відносно цін на інші товари-замінники та товари-доповнювачі.
 • Оцінювання нецінових факторів впливу на продажі компанії. 
 • Лінійна регресійна багатофакторна модель.
 • Знаходження, оцінка та інтерпретація значущих факторів впливу.
 • Вирішення кейсів шляхом економетричного аналізу у середовищі STATA.
 • Модель оцінки продаж у рітейлі, модель продаж у сфері надання послуг з медичної діагностики.
 • Моделі оцінки вартості бізнесу на основі NET SALES та EBITDA.
 • Моделі капітальної оцінки вартості активів (САРМ, АРТ).
 • Калібрування параметрів скорингових моделей та прогнозування поведінки споживачів.
 • Портфельні підходи до прогнозування з використанням коваріаційної матриці.
 • Кластеризія і її вплив на точність прогнозування.
 • Економетричні підходи до вибору кращих прогностичних моделей.

ДЕНЬ 2

Клієнтська аналітика
 • Вступ до клієнтської аналітики.
 • Тенденції в клієнтській аналітиці (світовий досвід, Україна).
 • Життєвий цикл клієнта як основа клієнтської аналітики.
 • Модель сегментації «Діряве відро» (ДВ).  
 • Декомпозиція виручки за допомогою сегментації. Альтернативні сценарії.
 • Практичне використання сегментації ДВ. Комунікація та економіка. 
 • RFM сегментація клієнтів. Побудови моделі RFM.
 • Використання RFM сегментації. Прикладна цінність.
 • Методи Data Mining в клієнтській аналітиці. Кластеризація клієнтів.
 • Монетизація клієнтських даних. 
 • Клієнтська аналітика як джерело додаткового прибутку компанії.

ДЕНЬ 3

Оптимізаційна та ринкова аналітика
 • Оптимізація прибутку компанії.
 • Оптимізація прибутку з врахуванням націнки дистриб’ютора та ритейлу.
 • Моделювання маркетингових витрат і аналітичні моделі максимізації прибутку.
 • Моделі цінової диференціації. 
 • Моделі оптимального в’язання товарів (bundling).
 • Основні теоретико-ігрові економічні концепції. Рівновага Неша.Основні паттерни взаємодії економічних агентів на ринку.
 • Розгляд кейсів конкурентної стратегічної взаємодії.
 • Принципи побудови економіко-фінансових аналітичних моделей.
 • Знаходження рівноваги Неша у динамічних економічних іграх.
 • Прогнозування ринкової рівноваги.
 • Ірраціональність та емоційність у прийнятті економічних рішень. 

ДЕНЬ 4

Аналітика в моделях ринкової конкуренції
 • Аналітичні моделі конкуренції.
 • Моделі конкуренції обсягами виробництва - модель Курно.
 • Модель конкуренції з лідерством на ринку - модель Стакелберга.
 • Мультитрибутивна модель прийняття рішень підвищення ефективності продаж в умовах конкуренції.
 • Визначення атрибутів і їх сприйняття споживачами.
 • Оптимальний перерозподіл маркетингових ресурсів для збільшення інтегральних показників продуктів компанії.
 • Метод дерев рішень, як інструмент стратегічного планування.
 • Стратегічне економічне моделювання. Виграшні стратегії і метод зворотної індукції.
 • Блеф у моделях ринкової конкуренції. Хижацьке ціноутворення.
 • Економічні моделі з мережевими ефектами.
 • Моделі конкуренції з асиметрією інформації: сигналювання (signaling), несприятливий вибір (adverse selection), моральний ризик (moral hazard).
 • Аналітика моделей суспільного вибору. 
 • Підведення підсумків модулю.

ДЕНЬ 5

Інвестиційна аналітика
 • Часова вартість грошей.Основні формули фінансової математики.
 • Метод дисконтованих грошових потоків (DCF). 
 • Оцінювання акцій та облігацій методом DCF.
 • Метод еквівалентних грошових потоків для прийняття оптимальних фінансових рішень і при реструктуризації боргів.
 • Персональне фінансове планування.
 • Основні критерії прийняття інвестиційних рішень: NPV та IRR.
 • Розгляд кейсу
 • Додаткові інвестиційні критерії PP, DPP, PI, MIRR, NPV-BE.
 • Портфельний підхід до визначення оптимальних способів інвестування.    

ДЕНЬ 6

Управління ризиками
 • Міри ризику та аналітика їх вимірювання: волатильність та бета.
 • Аналіз чутливості і спайдер діаграма для визначення ризиків інвестиційного проекту.
 • Сценарний аналіз та симулятивний аналіз Монте Карло при аналізі ризиків інвестиційного проекту.
 •  Коефіцієнт покриття (CR), визначення ймовірності неуспіху проекту.
 •  Непараметрична оцінка розподілів NPV та IRR інвестиційного проекту.
 • Методологія вартості під ризиком (VaR), як інструмент інтегрованого управління ризиками та портфеля інвестиційних проектів компанії.
 • Використання опціонних контрактів для підвищення ефективності управління бізнесом.
 • Оптимальні моделі управління фінансовими ризиками компанії на прикладі підприємства агропромислового комплексу.
 • Інтегрований підхід до управління ризиками компанії.

Викладач:

Євген Пенцак, професор kmbs

Деталі та реєстрація

Лайк
0
Твит
0
Нравится
0
+1
0
Linkedin
0

Комментарии | 0

Поиск