google.ua: як Гоу Огле судиться з Хостмайстером

979

Наприкінці минулого року я розповідав про п’ять взаємопов’язаних судових справ довкола доменного імені google.ua. Тим часом, поки тривали процесуальні баталії у справі 12/25, війна за google.ua розгорнулася додатковим фронтом, у вигляді ще однієї, шостої, справи. Позивачем у цій справі, що має номер 20/368, є товариство з обмеженою відповідальністю «Гоу Огле», а у ролі відповідача (точніше, відповідача-1) виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер». Предмет позову — «визнання недійсним пункту 3.2 Правил домену .UA, визнання права на використання комерційного найменування у доменних іменах Go-Ogle.UA та GoOgle.UA».

Історія google.ua, таким чином, набуває все нових сюжетних поворотів: судиться тепер уже Гоу Огле проти Хостмайстеру, притому заявлені позовні вимоги доволі скромні: визнання недійсним положення Правил домену .UA про те, що реєстрація доменів другого рівня відбувається виключно за наявності відповідної ТМ.

Процес було розпочато без Google Inc. у складі учасників (що видається зрозумілим, з огляду на інтереси позивача), однак ухвалою Господарського суду Києва від 25.11.09 Google Inc. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Ухвалою Господарського суду Києва від 22.12.09, за клопотанням третьої особи Google Inc., провадження у справі 20/368 було зупинено — до завершення розгляду Київським апеляційним господарським судом тієї ж таки справи 12/25. Таким чином, на тому етапі Google Inc. отримала тактичну перемогу — яку нині оскаржує Гоу Огле: Київський апеляційний господарський суд вже постановив залишити ухвалу про зупинення провадження без змін, і наразі справа 20/368 чекає на розгляд касаційної скарги на ухвалу від 22.12.09 Вищим господарським судом України.

Дискусія про пов’язаність справ і зупинення провадження

Як ми дізнаємось із постанови Київського апеляційного господарського суду від 10.02.2010, ухвалу Господарського суду Києва від 22.12.09 про зупинення провадження у справі 20/368 до завершення розгляду справи № 12/25 «мотивовано тим, що в процесі розгляду справи № 12/25 досліджуються обставини, які підлягають встановленню у межах справи № 20/368». Вказану ухвалу винесено за клопотанням Google Inc., відповідно до якого, «зупинення провадження у справі № 20/368 є необхідним, оскільки паралельно з даною справою в господарських судах, зокрема в Київському апеляційному господарському суді, переглядається рішення у справі № 12/25 за позовом третьої особи до позивача та відповідача 1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності третьої особи на комерційне найменування “Google”. Предмети спорів у господарських справа[х] № 20/368 та № 12/25 пов’язані між собою майже до ступеню тотожності.»

Апеляційну скаргу, в якій Гоу Огле просить скасувати ухвалу про зупинення провадження, «аргументовано тим, що у справах № 12/25 та № 20/368 дослідженню підлягають зовсім інші обставини щодо використання різними особами різних комерційних найменувань в різних доменних іменах; відсутні підстави для висновку, що на вирішення справи № 20/368 можуть вплинути обставини, які підлягають дослідженню у справі № 12/25.»

У письмових поясненнях щодо апеляційної скарги, Google Inc. «звертає увагу суду на те, що предметом спору у справі № 12/25 є припинення незаконного використання позивачем даної справи комерційного найменування “Google”, що належить третій особі, у доменному імені google.ua, а предметом спору у справі № 20/368 є визнання права позивача на використання комерційного найменування “ГОУ ОГЛЕ” у доменних іменах go-ogle.ua та google.ua. Отже, обставини, які встановлюються у рамках господарської справи № 12/25, можуть істотно вплинути на збирання та оцінку доказів у даній справі.»

В результаті розгляду апеляційної скарги Київський апеляційний господарський суд постановив залишити скаргу Гоу Огле без задоволення, а ухвалу про зупинення провадження — без змін. Суд погодився із аргументами Google Inc., зробивши висновок про те, що «у справі № 12/25 встановлюються обставини, які впливають на збирання та оцінку доказів у справі № 20/368.» При цьому в основу цього висновку колегією суддів було покладено зміст питань, поставлених перед судовою експертизою у справі 12/25:

«Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.10.09 у справі № 12/25 призначено судову експертизу інтелектуальної власності, на розгляд якої, зокрема, поставлені питання: “5. Чи використаний у доменному імені www.google.ua комбінований знак для товарів і послуг “Go Ogle”, зареєстрований згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 60594, виключні майнові права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ”?… 7. Чи використане у доменному імені www.google.ua комерційне найменування “GO OGLE”, вказане в п.1.13 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ”, зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією за номером запису 10701050002030110?”.

Крім того, колегією суддів приймається до уваги те, що однією з обставин, яка встановлюється судом у справі № 12/25, за заявою самого позивача, є питання використання у доменному імені google.ua комерційного найменування позивача “GO OGLE” (англ.мовою – п.1.5.3 статуту). З’ясування даного питання у рамках провадження у справі № 12/25 має значення для вирішення спору у справі № 20/368.»

Окрім описаної вище дискусії між Google Inc. та Гоу Огле про пов’язаність предметів спорів у двох справах, заслуговує на спеціальну увагу цікава позиція Хостмайстеру. Гоу Огле, як позивач, в апеляційній скарзі просить ухвалу про зупинення провадження скасувати. Хостмайстер, як відповідач, «надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить оскаржувану ухвалу скасувати. Відповідач 1 наполягає, що підстави, які унеможливлюють розгляд справи № 20/368 до завершення розгляду Київським апеляційним господарським судом справи № 12/25, відсутні.»

Таким чином, ухвалу про зупинення провадження просять скасувати і позивач — Гоу Огле, і відповідач — Хостмайстер. Проти чомусь лише третя особа — Google Inc. Вдумайтесь: Хостмайстер просить скасувати ухвалу про зупинення провадження у справі про визнання недійсним пункту 3.2 Правил домену .UA.

Дискусія по суті прав на доменне ім’я

Сам факт заявлення у справі 20/368 позовних вимог про визнання недійсним пункту 3.2 Правил домену .UA та визнання права на використання комерційного найменування Гоу Огле у доменних іменах Go-Ogle.UA та GoOgle.UA — виводить на передній план дискусію про співвідношення права на комерційне (фірмове) найменування (яке, зокрема, відстоює Google Inc. у справі 12/25) та права на доменне ім’я другого рівня у домені .UA.

Популярний хід думок щодо справи 12/25, висловлюваний у різний час різними особами, виглядає таким чином: «Існування фірмового найменування, згідно Правил домену .UA, не є підставою для делегування доменного імені» [1]; «Гугл противопоставляет доменному имени свое фирменное наименование … Но как известно, домены .UA делегируются только на зарегистрированные знаки, и вопросы фирменных наименований там никак не учитываются.» [2]; «Гугл хочет отменить регистрацию потому что у него есть trade name, тогда как по правилам домена .ua наличие фирменного наименования не является ни основанием для регистрации домена в этой зоне, ни основанием для отказа в регистрации домена.»[3].

Передусім варто зауважити, що ми наразі концентруємось на питаннях фірмових найменувань в межах справ 12/25 і 20/368, але не забуваємо, що в іншій справі (20/174) Google Inc. ставить питання саме про порушення його прав на ТМ.

Описаний цитатами вище підхід, як видається, зациклює доволі небезпечний для правосуддя майндсет довкола однієї фундаментальної логічної помилки. Дискусія вимагає відмежування мух від котлет.

Компанія Google Inc. не просить делегувати їй домен на підставі права на фірмове найменування (для цього у Google Inc. є свої ТМ). Google Inc. у справі 12/25 просить скасувати реєстрацію домену на підставі того, що той порушує право на фірмове найменування. Питання лежить у площині «є порушення права на фірмове найменування / нема порушення права на фірмове найменування» і повинно вирішуватися по суті виходячи із законодавчих положень про фірмове найменування. І Правила .UA тут ні до чого.

Правила домену .UA визначають не більше, ніж правила реєстрації доменних імен: Хостмайстер делегує доменне ім’я другого рівня виключно за наявності в апліканта відповідної ТМ. Але правила правилами – а цивільний кодекс цивільним кодексом. Правила домену .UA аж ніяк не замінюють собою регулювання прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема і права на фірмове найменування. Формально логічно, вони взагалі не перетинаються. Правило Хостмайстеру для реєстрації доменів другого рівня, яке не передбачає наявність фірмового найменування як підставу для отримання доменного імені – суто математично ніяк не означає, що реєстрацію доменного імені не може бути скасовано за рішенням суду як таку, що порушує право на фірмове найменування третьої сторони.

Для кращого висвітлення логічної помилки можна в попередньому реченні замість фірмового найменування підставити торговельну марку: правило Хостмайстеру для реєстрації доменів другого рівня, яке передбачає наявність ТМ для отримання доменного імені – за формальною логікою ніяк не означає, що реєстрацію такого доменного імені не може бути в принципі скасовано за рішенням суду як таку, що порушує право на іншу ТМ третьої сторони.

Заявляючи проти Хостмайстеру позовні вимоги про визнання права на використання комерційного найменування у доменних іменах Go-Ogle.UA та GoOgle.UA, Гоу Огле кмітливо експлуатує у стратегічній перспективі ту ж саму логічну помилку – лише підходячи до неї з протилежної сторони. Та йдучи далі у нашому аргументі, уявімо, що позовні вимоги Гоу Огле у справі 20/368 задоволено; уявімо собі, що пункт 3.2 Правил домену .UA визнано недійсним, і для реєстрації доменного імені другого рівня в .UA мати відповідну ТМ вже необов’язково. Хіба це означатиме, що Google Inc. не зможе заявляти в суді вимог щодо доменного імені google.ua? Аж ніяк. Якщо раптом на вимогу Гоу Огле буде скасовано пункт 3.2 Правил .UA – фірмове найменування Google Inc. (вже не кажучи про ТМ, що належать Google Inc.) і Цивільний кодекс, який його захищає, нікуди не зникнуть. Повторюся, Правила .UA і Цивільний кодекс формально логічно не перетинаються; а питання з використанням Гоу Огле доменного імені google.ua лежить саме у площині «чи є порушення / чи нема порушення права на [об’єкт інтелектуальної власності] Google Inc.».

Автор тексту — Олександр Харченко, незалежний експерт. Маґістр права та інформаційних технологій, університет Стокгольма. У 2007-2008 роках юрист-аналітик ТОВ “Хостмайстер”»

Считаете, что ваше мнение будет интересно не только вам? Хотите опубликовать его на AIN.UA? Пишите на [email protected]

Оставить комментарий

Комментарии | 0

Поиск