Сучасні технології проектування у навчанні молодих спеціалістів в українських ВНЗ

Сучасний етап розвитку світової цивілізації диктує необхідність сприйняття молоді, як стратегічного ресурсу майбутніх досягнень країни. Саме з молоддю пов’язані надії на інноваційний прорив у науці, техніці, економіці, політиці, а також у духовній та в інших сферах життя суспільства.

Низький ступінь готовності до навчання в технічних вузах, а також до розуміння наукомісткого матеріалу виникає через великі прогалини у знаннях з математики, фізики та інших точних дисциплін. Треба змінювати концепцію підготовки майбутніх фахівців загалом. Необхідно розробити таку методологію, в якій знайшлося б місце й викладанню точних дисциплін із залученням комп’ютерних програм та віртуальних технологій. Вирішення цієї глобальної проблеми, що стоїть перед вищою та середньою школою, потребує створення необхідних програмних засобів, методик викладання і перепідготовки педагогічного персоналу тощо.

Застосування сучасних комп’ютерних інструментів

Об’єктом інновації в цьому випадку можна вважати освітній рівень сучасних студентів у галузі віртуальних комп’ютерних технологій. Його підвищення дозволить розвивати у них аналітичне мислення – зокрема щодо вивчення курсу стереометрії. Розроблена методика може стати невід’ємною частиною нових навчальних програм зі стереометрії, а її впровадження істотно розширить можливості школярів у вивченні цієї дисципліни.

Для більш ефективного засвоєння матеріалу точних дисциплін у вищих навчальних закладах все частіше стали застосовувати тривимірне геометричне моделювання. Наприклад, у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) під час підготовки висококваліфікованих інженерів дуже корисними виявилось програмне забезпечення (далі — ПЗ) SOLIDWORKS та останні роки цьому питанню приділяється особлива увага.

Сьогодні більшість вищих навчальних закладів віддають перевагу програмного забезпечення SOLIDWORKS, яка з легкістю дозволяє створювати тривимірні параметричні твердотільні моделі. Цю програму вивчають студенти факультетів інженерної механіки, також використовується в навчальному процесі кафедрами інженерної графіки, машинознавства, технології машинобудування, машин та апаратів, прикладної механіки, зносостійкості та надійності машин, інформаційних технологій проектування.

«Програмний комплекс SOLIDWORKS – найпопулярніший пакет рішень 3D CAD у сфері освіти та промисловості. Його освоєння допоможе підвищити свій професійний рівень, розвинути навички проектування та розробки, необхідні для подальшого навчання чи кар’єрного зростання», – розповідає Катерина Погребна, керівник напрямку SOLIDWORKS у компанії SOFTICO.

Інформаційні технології проектування

Програмне забезпечення SOLIDWORKS охоплює значну частину навчальних курсів під час підготовки інженерів-механіків, що дозволяє побудувати навчальний процес у вигляді безперервної комп’ютерної підготовки на високому рівні. За прогнозами, використання SOLIDWORKS стане звичним та необхідним для майбутніх фахівців, допоможе підняти культуру виробництва та продуктивність інженерної праці. Наприклад, уже зараз дуже часто ПЗ SOLIDWORKS використовується для підготовки студентів освітніх програм пов’язаних з інформаційними технологіями проектування.

«Знання нових сучасних програм, таких як SOLIDWORKS, дає можливість студентам, одразу після закінчення ВНЗ, отримати добре оплачувану роботу в успішних українських та міжнародних компаніях. Такі спеціалісти у наші часи дуже високо цінуються. До того ж зараз по всій країні існує гостра нестача кваліфікованих кадрів з технічною освітою», – розповідає Юрій Булига, доцент кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету. 

Працюючи з інтерфейсом користувача програмного комплексу SOLIDWORKS кожен студент отримує можливість повною мірою керувати комп’ютерною CAD-моделлю. При цьому йому вдається зазирнути у тривимірний світ віртуальної реальності, сприйняття образів якої стимулює просторове мислення. 

Навчання студентів з використанням програмного забезпечення SOLIDWORKS дає можливість на прикладі проектування обладнання зварювання живих тканин досліджувати залежності міцності зварних кровоносних судин від діаметра до модуля міцності. За допомогою комплексу SOLIDWORKS можна розрахувати розподіл механічних напруг, резонансні частоти, міцність та нагрівання деталей обладнання для зварювання живих тканин. Одним із напрямків на цьому шляху може стати розробка методики застосування сучасних комп’ютерних інструментів для вирішення складних задач із стереометрії.

«Оскільки багато підприємств в Україні активно використовують у своїй роботі SOLIDWORKS, то при прийнятті на роботу знання такої програми вже скоріше не додаткова перевага, а обов’язкова вимога», – зауважує Юрій Булига, доцент кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету. 

Яке майбутнє у технічних професій

Нинішні молоді люди в своїй більшості вже вийшли на певний рівень комп’ютерної грамотності. Вони знайомі з багатьма сучасними інноваційними технологіями. Ось чому перед навчальними закладами стоїть актуальна проблема, як об’єднати в навчальному процесі систему знань із досягненнями в інформаційній галузі. Виходячи з вищезазначеного, слід визнати, що залучення сучасних комп’ютерних інструментів для вирішення навчальних завдань з стереометрії є актуальним завданням сьогодення.

«Ми отримали ліцензію приблизно рік тому і зараз успішно використовуємо програму SOLIDWORKS у навчанні наших студентів. Молоді спеціалісти освоюють всі тонкощі роботи зі складними технологіями за допомогою сучасних інструментів», – зазначає Юрій Булига, доцент кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету.

Важливим аспектом реформ у системі освіти виступає не лише забезпечення високого рівня знань, умінь і навичок майбутніх спеціалістів, а й створення умов для майбутнього постійного розвитку їх творчого потенціалу, здібностей до адаптації та власне розвитку.

Юрій Булига, доцент кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету впевнений, що навчання з використанням програмного комплексу SOLIDWORKS у вищих навчальних закладах дозволяє випускникам зі старту займати хороші посади з гідною стартовою заробітною платою. 

Матеріал підготувала компанія SOFTICO – рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування. SOFTICO – ексклюзивний дистриб’ютор ПЗ SOLIDWORKS в Україні.

Оставить комментарий

Комментарии | 0

Поиск