Atlassian

От ланча до поглощения: как Atlassian приобрела сервис Trello

От ланча до поглощения: как Atlassian приобрела сервис Trello

Владелец JIRA купил сервис управления проектами Trello за $425 млн

Владелец JIRA купил сервис управления проектами Trello за $425 млн